Backline Rental

Ampeg SVT 810 PRO

Price/Preis:
€ 35

Preise pro Tag Netto zzgl. 19% MwSt. / Prices per day + VAT 19%
An-/Abholung innerhalb von Hamburg 40.- € / Delivery in Hamburg: 40,- €

Gallien&Krueger 800RB

800rb
Price/Preis:
€ 25.-

Preise pro Tag Netto zzgl. 19% MwSt. / Prices per day + VAT 19%
An-/Abholung innerhalb von Hamburg 40.- € / Delivery in Hamburg: 40,- €

Fender ´59 Bassman Reissue 4×10

2171000010_frt_wmd_001
Price/Preis:
€ 30.-

Preise pro Tag Netto zzgl. 19% MwSt. / Prices per day + VAT 19%
An-/Abholung innerhalb von Hamburg 40.- € / Delivery in Hamburg: 40,- €

Orange Dual Terror

DLT-H_10362-764x450
Price/Preis:
€ 25.-€

Preise pro Tag Netto zzgl. 19% MwSt. / Prices per day + VAT 19%
An-/Abholung innerhalb von Hamburg 40.- € / Delivery in Hamburg: 40,- €

Ampeg 410 HLF

SVT-410HLF_LG
Price/Preis:
€ 30.-

Preise pro Tag Netto zzgl. 19% MwSt. / Prices per day + VAT 19%
An-/Abholung innerhalb von Hamburg 40.- € / Delivery in Hamburg: 40,- €

Fender The Twin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Price/Preis:
€ 30.-

Preise pro Tag Netto zzgl. 19% MwSt. / Prices per day + VAT 19%
An-/Abholung innerhalb von Hamburg 40.- € / Delivery in Hamburg: 40,- €

Korg microkorg

KR_micro1_571
Price/Preis:
€ 30.-

Preise pro Tag Netto zzgl. 19% MwSt. / Prices per day + VAT 19%
An-/Abholung innerhalb von Hamburg 40.- € / Delivery in Hamburg: 40,- €

Vox AC30 1971 Silverbulldogs

IMG_4237
Price/Preis:
€ 45.-/day

Preise pro Tag Netto zzgl. 19% MwSt. / Prices per day + VAT 19%
An-/Abholung innerhalb von Hamburg 40.- € / Delivery in Hamburg: 40,- €

Ampeg SVT 410

SVT-410HE_LG
Price/Preis:
€ 25.-

Preise pro Tag Netto zzgl. 19% MwSt. / Prices per day + VAT 19%
An-/Abholung innerhalb von Hamburg 40.- € / Delivery in Hamburg: 40,- €

Roland Jazz Chorus JC 120

P6100051s
Price/Preis:
€ 30.-

Preise pro Tag Netto zzgl. 19% MwSt. / Prices per day + VAT 19%
An-/Abholung innerhalb von Hamburg 40.- € / Delivery in Hamburg: 40,- €

Korg MicroKorg XL

microXL_1
Price/Preis:
€ 30.-

Preise pro Tag Netto zzgl. 19% MwSt. / Prices per day + VAT 19%
An-/Abholung innerhalb von Hamburg 40.- € / Delivery in Hamburg: 40,- €

Ampeg SVT 15e

SVT-15E_LG
Price/Preis:
€ 25.-

Preise pro Tag Netto zzgl. 19% MwSt. / Prices per day + VAT 19%
An-/Abholung innerhalb von Hamburg 40.- € / Delivery in Hamburg: 40,- €