Drums

Roland SPD-SX

Price/Preis:
€ 40

Preise pro Tag Netto zzgl. 19% MwSt. / Prices per day + VAT 19%
An-/Abholung innerhalb von Hamburg 40.- € / Delivery in Hamburg: 40,- €

TAMA „Superstar“ EFX (white satin)

Price/Preis:
€ 60.-

Preise pro Tag Netto zzgl. 19% MwSt. / Prices per day + VAT 19%
An-/Abholung innerhalb von Hamburg 40.- € / Delivery in Hamburg: 40,- €

YAMAHA 7000 (black) 80’s Drumset

Price/Preis:
€ 50

Preise pro Tag Netto zzgl. 19% MwSt. / Prices per day + VAT 19%
An-/Abholung innerhalb von Hamburg 40.- € / Delivery in Hamburg: 40,- €

PEARL Brass Piccolo/Pancake Snare

Price/Preis:
€ 20

Preise pro Tag Netto zzgl. 19% MwSt. / Prices per day + VAT 19%
An-/Abholung innerhalb von Hamburg 40.- € / Delivery in Hamburg: 40,- €

TAMA „Rockstar“ Vintage 14×6.5

Price/Preis:
€ 20

Preise pro Tag Netto zzgl. 19% MwSt. / Prices per day + VAT 19%
An-/Abholung innerhalb von Hamburg 40.- € / Delivery in Hamburg: 40,- €

TAMA „Royalstar“ Vintage

Price/Preis:
€ 25

Preise pro Tag Netto zzgl. 19% MwSt. / Prices per day + VAT 19%
An-/Abholung innerhalb von Hamburg 40.- € / Delivery in Hamburg: 40,- €

TAMA „Imperialstar“ Vintage

Price/Preis:
€ 25

Preise pro Tag Netto zzgl. 19% MwSt. / Prices per day + VAT 19%
An-/Abholung innerhalb von Hamburg 40.- € / Delivery in Hamburg: 40,- €

YAMAHA „SD-550“

Price/Preis:
€ 20

Preise pro Tag Netto zzgl. 19% MwSt. / Prices per day + VAT 19%
An-/Abholung innerhalb von Hamburg 40.- € / Delivery in Hamburg: 40,- €